top of page

網上大師課程

形家風水解密

俗語有云一命二運三風水四積陰五德讀書,除了命運外,有冇諗過風水對你及家人的健康,事業,愛情以及財運有幾大影響?

點解同一條街,有的鋪咁旺,但對面或隔離個鋪咁差?

點解老婆或細路仔咁惡?

點解搵極都搵唔到男朋友?又或者老公經常唔係屋企?

點解成日病或多是非?

點解咁難集中又無乜貴人及同事助力?

如果你要搬屋,或者係外國搵屋,要點揀?

唔知自己屋企的床位或辦公室坐位擺得啱唔啱?


坊間風水師一般只講九宮飛星理氣風水,其實風水要形理兼備,而且巒頭即形局(指屋外局及內部環境)更重要,正所謂巒頭不真理氣無用!


2021年疫情仍未完全受控,好多人大部份時間都仍然留係屋企,你有冇諗過點樣可以增加能量,工作順利啲,人緣好啲,讀書好啲,健康啲住得舒服啲。


係呢個網上研討會,會教授多年本地及外地風水的實戰心得,幫大家搵樓,增加能量,助你係牛年,無論讀書,工作,人緣,健康或財運都會順利啲!

stephen au suit photo.jpg

Master Stephen Au

區卓裕 師傅

完整人生策略師 / 教師 / 作者

區卓裕師傅 熱衷於融會貫通多門東西方的智慧,如宇宙的自然法則,自我改進,能量治療, 尤其是西方四藝(數字,幾何,音樂,宇宙學)和只有內行才懂的中國玄學五術(命,卜,相,醫,山)以及有效地應用於解決顧客的私人/商業問題和改善他們整體的生活安寧。


他的人生使命是普及這些極其重要的教育給兒童及成年人,而透過全人發展,即平衡思想,情緒,體力和靈性上的男性及女性能量,讓他們能夠發揮最大潛能。


憑藉在金融行業和五術20多年獨有的國際經驗,他指導並幫助過多人在他們想超越自我的生活領域(靈性,思想,職業,財務,人際關係,社交,身體)中找到解決方案。


區卓裕師傅 擁有多元化的國際商業背景。曾擔任過僱員,自僱顧問和公司僱主,之前曾在香港,加拿大,美國和新加坡生活過,因此他可以提供實際可行的解決方案,尤其是在商業,移民,健康和人際關係等方面。

轉化是不能從外部獲取;它是發自內心。他將幫助您發掘如何利用身,心,靈的力量,透過設計,結合自然流動的能量,活出豐盛的非凡人生。

喺呢個兩個小時嘅網上大師課程,區師傅會教你:

形家風水? 即巒頭,指屋外局及內部環境,包括左青龍,右白虎,前朱雀,後玄武


安居樂業?點樣係本地及外地揀樓搬屋,自住或投資?

財運亨通?唔駛開羅庚都可以斷事,旺男人定旺女人,得財定破財?

外局形煞?如路沖,壁刀煞,反弓煞等,等你避開破財,意外,是非及災病!

配合埋理氣?即2021年辛丑流年九宮飛星,增吉減凶,幫你喺屋企及辦公室佈局,揀個有利靚位,提升健康,感情和運氣!

術數的基本知識,包括陰陽,五行,天干地支,八卦及二十四山

Bonus!

兩小時課程後會有額外發問時間幫大家解困!!

Video Title
00:23
Video Title
00:32
Video Title
00:29
Video Title
00:31
Video Title
00:23
Video Title
00:32
Video Title
00:29